กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ BALMORAL SHADOW NATURAL

1.SIZE : 300×600 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 8.8 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -4 more
surface :
+ -4 more
thinness :
Clear selection