กระเบื้องพอร์ซเลน IRON COPPER LAPADO 30X60 Lapatto

กระเบื้องพอร์ซเลน Baldocer IRON COPPER LAPADO (Lapatto) ขนาด 30X60 ซม. หนา 10 มม.

Type : PORCELAIN Effect : METAL Surface : LAPATTO Colour : COPPER Size : 30X60
 

Additional information

Series/Model

Iron

Colour

COPPER

Slip Resistance

1

Mohs

5

Class (PEI)

2

Abrasion Resistance

600

Detail

Colored Boby
Surface: Lapatto
Shade Variation: Medium
No Repetitive
Rectified