กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ BALMORAL BROWN

1.SIZE : 600×600 MM / SURFACE : BRILLO / THICKNESS : 10 MM
2.SIZE : 800×800 MM / SURFACE : BRILLO / THICKNESS : 10 MM
3.SIZE : 300×900 MM / SURFACE : BRILLO / THICKNESS : 10 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -2 more
surface :
+ -4 more
thinness :
Clear selection