กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ BALMORAL GREY

1.SIZE : 600×600 MM / SURFACE : BRILLO / THICKNESS : 10 MM
2.SIZE : 800×800 MM / SURFACE : BRILLO / THICKNESS : 10 MM
3.SIZE : 400×1200 MM / SURFACE : BRILLO / THICKNESS : 10 MM
4.SIZE : 300×900 MM / SURFACE : BRILLO / THICKNESS : 10 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -1 more
surface :
+ -4 more
thinness :
Clear selection