ARCHI-WINDOW The Eyes of Architecture

ARCHI-WINDOW The Eyes of Architecture หน้าต่างเปรียบเสมือนดวงตาในงานสถาปัตยกรรม เป็นตัวกลางเพื่อถ่ายทอดภูมิทัศน์ สิ่งที่ผ่านหน้าต่างเข้ามามีทั้งแสงและเงา เมื่อทั้งสองสิ่งรวมกันทำให้เกิดสเปซ หน้าต่างนั้น เป็นเหมือนช่องว่างที่ทำให้ผู้คนสามารถรับรู้เรื่องราวภายที่เกิดขึ้นในสถาปัตยกรรม รูปแบบของหน้าต่างที่แตกต่างกัน องค์ประกอบโดยรวมของงานสถาปัตยธรรมทั้งหมดให้ความรู้สึกที่แตกต่าง

หน้าต่างทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ 2 บาน ตัวอย่างไอเดียการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างรูปทรงเรขาคณิตกับอาชีพให้เข้ากันได้อย่างลงตัว คลินิคทันตกรรมในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มองเห็นทะลุเข้าไปด้านใน เพิ่มความเป็นกันเอง เพราะส่วนใหญ่คนจะกลัวเมื่อต้องมาทำฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆ

หน้าต่างทรงเหลี่ยมแบบเต็มผนัง ช่วยให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความโปร่ง ไม่ทึบจนเกินไป ทำให้เห็นทัศนียภาพได้ครอบคลุม การเลือกใช้ทรงเหลี่ยมนี้จะให้ความรู้สึก สมดุล สงบ แข็งแรง และ สบายตา

หน้าต่างทรงโค้งมนบานใหญ่ และ เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร เพิ่มองค์ประกอบการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และให้ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยอาคารนี้ตั้งอยู่ในสวนแอปเปิลในประเทศอิตาลี เมื่อถึงฤดูกาลที่แอปเปิลออกผลเต็มที่ มุมนี้ก็จะเป็นมุมโปรดของผู้ที่มาเยี่ยมเยียนสวนแห่งนี้อย่างแน่นอน

หน้าต่างทรงเหลี่ยม ศูนย์ประชุม SENSO ตั้งอยู่ที่มณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยรอบของอาคารมีหน้าต่างรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ทำให้ดูสวยงามแปลกตาทั้งเมื่อมองจากด้านนอก รวมถึงเมื่ออยู่ด้านในอาคารด้วยเช่นกัน