กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ WD.VIRGIL.04 20×120 MATT

กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ ARTIFACT WD.VIRGIL.04 (MATT) ขนาด 20×120 ซม. หนา 13.5 มม.

Type : PORCELAIN, WOODEN PORCELAIN Effect : WOOD Surface : MATT Colour : Size : 20X120
 

Additional information

Series/Model

Oak

Colour

-

Slip Resistance

-

Mohs

-

Class (PEI)

-

Abrasion Resistance

-

Detail