กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ WD.CALIFORNIA OAK.03 60×120 MATT

กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ ARTIFACT WD.CALIFORNIA OAK.03 (MATT) ขนาด 60×120 ซม. หนา 10 มม.

Type : PORCELAIN Effect : WOOD Surface : MATT Colour : Size : 60X120
 

Additional information

Series/Model

Elegant Oak

Colour

-

Slip Resistance

-

Mohs

-

Class (PEI)

-

Abrasion Resistance

-

Detail