กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ PIENZA AVORIO

1.SIZE : 400×1200 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 10 MM
2.SIZE : 600×600 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 10 MM
3.SIZE : 600×1200 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 10 MM
4.SIZE : 1200×1200 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 10 MM
5.SIZE : 2600×1200 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 7 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ 0 more
surface :
+ -4 more
thinness :
+ -3 more
Clear selection