กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ OTAWA NOGAL

1.SIZE : 200×1200 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 10 MM
2.SIZE : 200×1600 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 10 MM
3.SIZE : 295×1200 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 10 MM
4.SIZE : 395×1600 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 10 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -1 more
surface :
+ -4 more
thinness :
Clear selection