กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ ONA POLARIS 30X60 Satin

กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ Baldocer ONA POLARIS (Satin) ขนาด 30X60 ซม. หนา 10 มม.

 

Type : WHITE BODY Effect : MARBLE Surface : SATIN Colour : Polaris Size : 30X60
 

Additional information

Series/Model

Polaris

Colour

Polaris

Slip Resistance

n/a

Mohs

n/a

Class (PEI)

n/a

Abrasion Resistance

n/a

Detail

Porcelain
Surface: Satin
Shade Variation: Low
No Repetitive
Relief
Rectified