กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ DRAKE SILVER

1.SIZE : 200×1140 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 10 MM
2.SIZE : 200×1140 MM / SURFACE : ANTI-SLIP / THICKNESS : 10 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -4 more
surface :
+ -3 more
thinness :
Clear selection