กระเบื้องพอร์ซเลน DARK CREAM GALAXY STONE 60×60 POLISHED

กระเบื้องพอร์ซเลน ARTIFACT DARK CREAM GALAXY STONE (POLISHED) ขนาด 60×60 ซม. หนา 10 มม.

Type : PORCELAIN Effect : STONE Surface : POLISHED Colour : Size : 60X60
 

Additional information

Series/Model

GALAXY STONE

Colour

-

Slip Resistance

-

Mohs

-

Class (PEI)

-

Abrasion Resistance

-

Detail