กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ CREAM CHAMBER

1.SIZE : 600×1200 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 10 MM
2.SIZE : 1200X1200 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 10 MM
3.SIZE : 1200×2400 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 10 MM
4.SIZE : 600×1200 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 10 MM
5.SIZE : 1200X1200 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 10 MM
6.SIZE : 1200×2400 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 10 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -2 more
surface :
+ -3 more
thinness :
Clear selection