กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ COMBI POLARIS BRILLO 30X90 Shiny

กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ Baldocer COMBI POLARIS BRILLO (Shiny) ขนาด 30X90 ซม. หนา 10 มม.

 

Type : WHITE BODY Effect : MARBLE Surface : SHINY Colour : Polaris Size : 30X90
 

Additional information

Series/Model

Polaris

Colour

Polaris

Slip Resistance

n/a

Mohs

n/a

Class (PEI)

n/a

Abrasion Resistance

n/a

Detail

Porcelain
Surface: Shiny
Shade Variation: Low
No Repetitive
Relief
Rectified