กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ AMAZON TRAVERTINO.01 80×80 POLISHED

กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ ARTIFACT AMAZON TRAVERTINO.01 (POLISHED) ขนาด 80×80 ซม. หนา 12 มม.

 

 

Type : AMAZON AND TRAVATINE, PORCELAIN Effect : AMAZON AND TRAVATINE Surface : POLISHED Colour : Size : 80X80
 

Additional information

Series/Model

AMAZON TRAVERTINO

Colour

-

Slip Resistance

-

Mohs

-

Class (PEI)

-

Abrasion Resistance

-

Detail