กระเบื้องพอร์ซเลน AKUA SAVIA 17.5X50 Satin

กระเบื้องพอร์ซเลน Baldocer AKUA SAVIA (Satin) ขนาด 17.5X50 ซม. หนา 10 มม.

Type : RED BODY Effect : WOOD Surface : SATIN Colour : SAVIA Size : 17.5X50
 

Additional information

Series/Model

Akua

Colour

SAVIA

Slip Resistance

-

Mohs

6

Class (PEI)

4

Abrasion Resistance

2100

Detail

Red body
Floor tiles
Surface: Satin
Shade Variation: Medium
No Repetitive
Relief