กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ 2 CM. ARTIFACT STONE MOUNTAIN.02

1.SIZE : 600×600 MM / SURFACE : ANTI-SLIP / THICKNESS : 20 MM
2.SIZE : 600×1200 MM / SURFACE : ANTI-SLIP / THICKNESS : 20 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -3 more
surface :
+ -4 more
thinness :
Clear selection