กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ VENEZIA CARRARA

1.SIZE : 1200×1200 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM
2.SIZE : 1200×2600 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -3 more
surface :
+ -4 more
thinness :
+ -4 more
Clear selection