กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ STELLA.02

1.SIZE : 800×800 MM / SURFACE : HONED / THICKNESS : 11 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -4 more
surface :
+ -4 more
thinness :
Clear selection