กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ IRATI CASATANO

1.SIZE : 195×1800 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 5.6 MM
2.SIZE : 1000×3000 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 3.5 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -3 more
surface :
+ -4 more
thinness :
+ -3 more
Clear selection