กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ CONCRETE GRIS

1.SIZE : 500×1000 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 3.5 MM
2.SIZE : 1000×1000 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 3.5 MM
3.SIZE : 1000×3000 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 3.5 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -2 more
surface :
+ -4 more
thinness :
+ -4 more
Clear selection