กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ CALACATA BOOK

1.SIZE : 3000×1000 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM
2.SIZE : 3000×1000 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 5.6 MM
3.SIZE : 3000×1000 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 10.5 MM
4.SIZE : 3000×1000 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 10.5 MM
5.SIZE : 2600×1200 MM / SURFACE : PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM
6.SIZE : 2600×1200 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 5.6 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -3 more
surface :
+ -3 more
thinness :
+ -3 more
Clear selection