กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ BASIC NIEVE

1.SIZE : 500×1000 MM / SURFACE : NATURAL,PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM
2.SIZE : 600×1200 MM / SURFACE : NATURAL,PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM
3.SIZE : 1000×1000 MM / SURFACE : NATURAL,PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM
4.SIZE : 1200×1200 MM / SURFACE : NATURAL,PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM
5.SIZE : 1200×2600 MM / SURFACE : NATURAL,PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM
6.SIZE : 1200×3600 MM / SURFACE : NATURAL,PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM
7.SIZE : 1000×3000 MM / SURFACE : NATURAL,PULIDO / THICKNESS : 5.6 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ 2 more
surface :
+ -3 more
thinness :
+ -4 more
Clear selection