กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ ARLES GRIS

1.SIZE : 600×1200 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 5.6 MM
2.SIZE : 1200×1200 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 5.6 MM
3.SIZE : 1200×3600 MM / SURFACE : NATURAL / THICKNESS : 5.6 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -2 more
surface :
+ -4 more
thinness :
+ -4 more
Clear selection