กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ AMAZON.06

1.SIZE : 600×1200 MM / SURFACE : POLISHED / THICKNESS : 12 MM
2.SIZE : 800×800 MM / SURFACE : POLISHED / THICKNESS : 13.5 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -3 more
surface :
+ -4 more
thinness :
+ -3 more
Clear selection