กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ POLAR BROWN

1.SIZE : 900×900 MM / SURFACE : POLISHED / THICKNESS : 10 MM
2.SIZE : 600×1200 MM / SURFACE : POLISHED / THICKNESS : 10 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -3 more
surface :
+ -4 more
thinness :
Clear selection