กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ NOVA

1.SIZE : 600×1200 MM / SURFACE : ANTI-SLIP / THICKNESS : 10 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -4 more
surface :
+ -4 more
thinness :
Clear selection