กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ NEW GRANDED TRAVERTINO.01 60×60 MATT

กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ NEW GRANDED TRAVERTINO.01 ผิวหน้า MATT ขนาด 60×60 ซม. หนา 10 มม.

Type : AMAZON AND TRAVATINE Effect : Surface : MATT Colour : Size : 80X80
 

Additional information

Series/Model

NEW GRANDED TRAVERTINO.01

Colour

-

Slip Resistance

-

Mohs

-

Class (PEI)

-

Abrasion Resistance

-

Detail