กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ GRANDED TRAVERTINO.05

1.SIZE : 600×1200 MM / SURFACE : MATT / THICKNESS : 13.5 MM

REQUEST SAMPLES
size :
+ -4 more
surface :
+ -4 more
thinness :
+ -4 more
Clear selection