กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ CASSARO.03R 60×60 RELIEF

กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ CASSARO.03R ผิวหน้า RELIEF ขนาด 60×60 ซม. หนา 10 มม.

Type : PORCELAIN Effect : Surface : Colour : Size : 60X60
 

Additional information

Series/Model

CASSARO.03R

Colour

-

Slip Resistance

-

Mohs

-

Class (PEI)

-

Abrasion Resistance

-

Detail