กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ 1 CM. BLACK GRANITE WITH WHITE SPOT 60X60

กระเบื้องอาร์ติแฟคท์ 1 CM. BLACK GRANITE WITH WHITE SPOT  ผิวหน้า SEMI-POLISHED , ROUGH , MATT , POLISHED ขนาด 60×60 ซม. หนา 10 มม.

Type : PORCELAIN Effect : STONE Surface : MATT, POLISHED, ROUGH, SEMI-POLISHED Colour : GREY Size : 60X60
 

Additional information

Series/Model

1 CM. BLACK GRANITE WITH WHITE SPOT

Colour

Grey

Slip Resistance

-

Mohs

-

Class (PEI)

-

Abrasion Resistance

-

Detail