Siam Premium Outlet

สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต โครงการอินเตอร์เนชั่นแนลลักชัวรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย ภายใต้แนวคิดโอเอซิสที่อุดมสมบูรณ์ ผสมผสานพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เน้นสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว และสายน้ำ พื้นด้านนอกโครงการได้เลือกใช้ Baldocer Spanish Wooden Porcelain รุ่น Belfast Teak กระเบื้องพอร์ซเลนลายไม้ ที่ผลิต และนำเข้าจากสเปน เอกลักษณ์ลายไม้ยุโรป ที่ตอบโจทย์การตกแต่งภายใต้แนวคิดโอเอซิส