RASA TOWER PHAHOLYOTHIN

อาคารรสาทาวเวอร์ 2 อาคารสำนักงานออฟฟิศให้เช่า ขาว ยกระดับการตกแต่งที่ผสมผสานทั้งสองผิวสัมผัสเข้ามา เพิ่มลูกเล่นให้กับผนังห้องน้ำกระเบื้องพอร์ซเลนนำเข้า-ผลิต จากสเปน ลายหินอ่อนสี  Baldocer Patmos Pulido และ Baldocer Cells Patmos Pulido