PRIVATE RESIDENCE

บ้านพักส่วนตัวของนักร้องดังในการเลือกใช้วัสดุทดแทนหินในการตกแต่งพื้น และ ผนังด้วย WOODGRAIN TRAVERTINO G.03 วัสดุทดแทนหินจากธรรมชาติสู่ธรรมชาติโดยไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อม รูปแบบของกระเบื้องพอร์ซเลน ระดับ Luxury ลวดลายแบบ Random เป็นธรรมชาติ และ ตกแต่งผนังด้วย GRANDE TRAVERITINO W.O3 โดดเด่นด้วยโทนสีสไตล์ Cozy ช่วยยกระดับความหรูหราและความอบอุ่นให้กับพื้นที่ได้อย่างเต็มที