M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT

อาคารสำนักแห่งใหม่ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศ การออกแบบภายใต้คอนเซปต์ “Workplace Wellbeing” เปลี่ยนที่ทำงานให้เหมือนบ้านหลังที่สอง เติมเต็มไปด้วยไอเดียที่หล่อหลอม DNA พนักงานให้มีสุขภาวะองค์รวมที่ดี ดังนั้นการออกแบบของออฟฟิศจะเน้นที่สถาปัตยกรรม การออกแบบทั้งภายนอกที่เรียบง่ายและการออกแบบภายในที่คำนึงถึงสุขลักษณะที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ
 
Artifact Design Group ได้รับความไว้วางใจในการตกแต่งพื้น โดยเลือกใช้ Amazon.03 (matt) เน้นสีสันที่สะอาดตา โปร่งโล่งสบาย ไพรเวท เป็นกันเอง ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน